31 กรกฎาคม 2561 ทีมงานอบรมฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไปดูงานเรื่องการคัดแยกขยะ, การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิลที่โรงเรียนรุ่งอรุณ พระราม 2 กรุงเทพฯ 

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย