17-19 ตุลาคม 2561 คุณบุญลือ  ราชกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมการสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ ปี 2018 ซึ่งมีหัวข้อว่า “จงชื่นชมยินดีเถิด - เสียงเรียกร้องสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยกิจเมตตา”  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด”  ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นเวทีแสวงหาแนวทางเพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วย

 

 

ภาพจาก Facebook:@Caritas Thailand (กรรมาธิการฝ่ายสังคม)

 

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย