4 มีนาคม 2562 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ ,คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร จิตตาธิการศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น, ซิสเตอร์คณะดอมินิกัน, ซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์, เจ้าหน้าที่แผนกอำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ CEI (โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาซึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว) ณ ห้องประชุมวัดนักบุญอันนา ท่าจีน 

 ----------------------------------

 

    

สาวน้อยนักสิ่งแวดล้อมถามผู้ใหญ่ ทำไมเรื่องโลกร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเสียที ? - Workpoint News

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย