21-22 กันยายน 2562 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ คริปป้า, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัคร ทำกิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆ กับเด็ก จำนวน 10 จุด  ซึ่งสัปดาห์นี้มีกิจกรรม "นิทานอุปมา พระเยซูเจ้าเรื่อง ชาวสะมาเรีย" คำถาม เกี่ยวกับอุปมา กิจกรรม "วาดภาพระบายสี ทำตัวการ์ตูน" โดยครอบครัวอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส เกมภาษาอังกฤษเล่นเกมฝึกทักษะอื่นๆ และเล่นกีฬาด้วย ซึ่งในกิจกรรมนี้มีอาสาสมัครชาวไทย ชาวต่างชาติมาช่วยด้วย   ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมมีดังนี้


. ชุมชนวัดคลองเตยใน3 จำนวนเด็กที่มาร่วมกิจกรรม 20 คน

. ชุมชนโรงหมู (หมู่บ้านมั่นคง) จำนวน 20 คน

. ชุมชนโรงหมู (โรงหมูเก่า) จำนวน 17 คน

. ชุมชนล็อค (สนามเด็กเล่น) จำนวน 23 คน

. ชุมชน70 ไร่ จำนวน 25 คน

. ชุมชนสวนอ้อย จำนวน 10 คน

. ชุมชนล็อค (ใต้สะพาน) จำนวน 12 คน

. ชุมชนล็อค (สนามกีฬาชุมชน) จำนวน 6 คน

. ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา จำนวน 13 คน

. ชุมชนหัวโค้ง จำนวน 15 คน

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย