20 - 25 มกราคม 2563 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, ทีมงานและอาสาสมัครแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรงเทพฯ ลงชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเเละเด็กในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพฯ

. วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 คณะทีมงานได้ลงชุมชนคลองเตยใน ชุมชนล็อค

. วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะทีมงานได้ลงชุมชนล็อค ชุมชนโรงหมู ชุมชนหัวโค้ง

. วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะทีมงานได้ลงชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

. วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 คณะทีมงานได้ลง ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนโรงหมู ชุมชนเเฟลต19-22

. วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะทีมงานได้ลงชุมชนแฟลต23-24 ชุมชนคลองเตยใน ชุมชน70ไร่

 

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev