คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ และคุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาโร พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวไทยและต่างชาติทำกิจกรรมส่งต่อความรัก ดังนี้

3  ธันวาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนชุมชน มาเรียนภาษาอังกฤษ  โดยเน้น อ่านคำศัพท์ การสนทนา เพื่อจะได้กล้าแสดงออกมากขึ้น

3 ธันวาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ  เล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

10 ธันวาคม 2565  กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนในชุมชนที่มาเรียนภาษาอังกฤษ ได้จัดงานคริสต์มาส มีการถวายมิสซา เล่นเกม บิงโก และกิจกรรมอื่นๆ

 

10 ธันวาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ  เล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev