กิจกรรมจัดงานคริสต์มาสให้กับชุมชนต่างๆ

9 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนเย็นอากาศ ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆ

 

12 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนริมทางรถไฟ ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆ

 

14 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนหัวโค้งและร่มเกล้า ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่ผ่านมา

 

15 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนแฟลต 19-22 ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่ผ่านมา 

 

17 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนเชื้อเพลิง 1-2 ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่ผ่านมา

 

 

18 ธันวาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้จัดคริสตมาสที่แรกให้กับ ชุมชนคลองเตยใน 1-3 ในงานมีกิจกรรมร้องเพลง, เล่นเกมส์, สวดพระุกุมาร และแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่ผ่านมา

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev