6 ตุลาคม 2560 คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ร่วมกับคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(วัดปากลัด)ทำกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยคุณพ่อทั้งสองได้ฟังแก้บาป, โปรดศีลอภัยบาป และไปส่งศีลให้ผู้พิการคาทอลิกป่วยนอนติดเตียง รวม 82 คน ครูแตน-ครูอัศวิน เติมนาค PMG./ครูคำสอนฯ ไปนำพี่น้องผู้พิการตามเรือนพัก 10 เรือน จำนวน 79 คน มารวมกลุ่มสวดภาวนา ทบทวนบาปต่างๆ ประธานและคณะพลมารีย์วัดปากลัดมาร่วมอ่านพระวรสารด้วย

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย