6 ตุลาคม 2560 คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ร่วมกับคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(วัดปากลัด)ทำกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยคุณพ่อทั้งสองได้ฟังแก้บาป, โปรดศีลอภัยบาป และไปส่งศีลให้ผู้พิการคาทอลิกป่วยนอนติดเตียง รวม 82 คน ครูแตน-ครูอัศวิน เติมนาค PMG./ครูคำสอนฯ ไปนำพี่น้องผู้พิการตามเรือนพัก 10 เรือน จำนวน 79 คน มารวมกลุ่มสวดภาวนา ทบทวนบาปต่างๆ ประธานและคณะพลมารีย์วัดปากลัดมาร่วมอ่านพระวรสารด้วย

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมผ้าป่าต้นไม้

"โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ.บางเลน จ.นครปฐม"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย