5 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 และชุมชนโรงหมู จำนวน 12 คน ณ บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เด็กๆ ได้ปั่นจักรยานชมธรรมชาติและไปชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งด้วย

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย