7 พฤษภาคม 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร คริปป้าและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ  จัดกิจกรรมส่งต่อความรักให้กับเด็กและเยาวชนชุมชนวัดคลองเตยใน 3 จำนวน 15 คน โดยมีการสอนภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ชีวิตประจำวันของฉัน และคำศัพท์เกี่ยวกับชุมชนของฉัน และมีการเล่นเกมฝึกทักษะอื่นๆ

 

 ----------------------------------

 

    

สูงวัยไทยแลนด์ : ปลูกผักหน้าบ้าน

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเท่ียน

  

 -----------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย