7 พฤษภาคม 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร คริปป้าและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ  จัดกิจกรรมส่งต่อความรักให้กับเด็กและเยาวชนชุมชนวัดคลองเตยใน 3 จำนวน 15 คน โดยมีการสอนภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ชีวิตประจำวันของฉัน และคำศัพท์เกี่ยวกับชุมชนของฉัน และมีการเล่นเกมฝึกทักษะอื่นๆ

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย