7 มิถุนายน 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ  คริปป้า และทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 30+ ยังแจ๋ว วิถีชุมชนพัฒนา กับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ชุมชนล็อค ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย จำนวน 11 คน   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุพักผ่อนพร้อมกับร่วมกิจกรรมแบ่งปันเรื่องชีวิตประจำวันกับบุตรหลานและปัญหาภายในครอบครัว  ได้ไปเรียนรู้ชีวิตนักบวชคณะคาร์เมไลท์  ไหว้พระทำบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์ และไปพักผ่อนทำกิจกรรม ณ ไผ่ตอง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

 

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย