7 มิถุนายน 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ  คริปป้า และทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 30+ ยังแจ๋ว วิถีชุมชนพัฒนา กับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ชุมชนล็อค ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย จำนวน 11 คน   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุพักผ่อนพร้อมกับร่วมกิจกรรมแบ่งปันเรื่องชีวิตประจำวันกับบุตรหลานและปัญหาภายในครอบครัว  ได้ไปเรียนรู้ชีวิตนักบวชคณะคาร์เมไลท์  ไหว้พระทำบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์ และไปพักผ่อนทำกิจกรรม ณ ไผ่ตอง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

 

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย