7 มิถุนายน 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ  คริปป้า และทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 30+ ยังแจ๋ว วิถีชุมชนพัฒนา กับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ชุมชนล็อค ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย จำนวน 11 คน   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุพักผ่อนพร้อมกับร่วมกิจกรรมแบ่งปันเรื่องชีวิตประจำวันกับบุตรหลานและปัญหาภายในครอบครัว  ได้ไปเรียนรู้ชีวิตนักบวชคณะคาร์เมไลท์  ไหว้พระทำบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์ และไปพักผ่อนทำกิจกรรม ณ ไผ่ตอง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

 

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย