18-20 ตุลาคม 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ คริปป้า, อาสาสมัครและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดค่ายสำหรับเด็กๆ โรงเรียนสามัคคีจำนวน 12 คนที่บ้านมารีอา จ.จันทบุรี 

ได้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง Self-Acceptance Sacrifice Sanctity ในการอบรมได้อบรมเกี่ยวกับการยอมรับตัวเอง การเสียสละเเละการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมที่เราอยู่ เเละได้มีการเล่นเกมกิจกรรมนันทนาการ ไปเล่นน้ำทะเลที่หาดคุ้งวิมาน เเละไปชมสัตว์น้ำที่คุ้งกระเบนอะควาเรี่ยม เพื่อให้เด็กผ่อนคลายเเละสนุกสนานไปกับค่าย เเละได้มีการสวดภาวนาก่อนนอน ขอพรพระเจ้าเเละร่วมพิธีมิสซาด้วยกัน

 

ภาพจาก FB Fanpage :  Xaverian Missions KhlongToey

 

 

 

 

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย