2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ ร่วมกับอาสาสมัครและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมส่งต่อความรักกับเด็กๆ ตามชุมชนต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรม ณ ชุมชนคลองเตยใน 3 มีกิจกรรมระบายสี และเล่นกีฬาแชร์บอล มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 14 คน

- กิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู มีกิจกรรมระบายสี และภาษาอังกฤษ มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 9 คน

- กิจกรรม ณ ชุมชนล็อค มีกิจกรรมระบายสี และเล่นกีฬา มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 6 คน

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย