6 เมษายน 2562.  ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ และเจ้าหน้าที่บ้านหทัยการุณย์ไปเยี่ยมครอบครัวของสมาชิกบ้านฯ ในโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยสมาชิกบ้านฯ 3 ครอบครัว ซึ่งมาทำงานในนิคมไฮเทคและเช่าห้องแถวอยู่ในละแวกใกล้โรงงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย