7 เมษายน 2562.  ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ และเจ้าหน้าที่บ้านหทัยการุณย์ไปเยี่ยมครอบครัวของสมาชิกบ้านฯ ในโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยสมาชิก  จำนวน 3 ครอบครัว  ที่แรกวัดพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล เตยใหญ่ จ.นครนายก หลังจากนั้นไปเยี่ยมบ้านสมาชิกที่อยู่กับยาย ซึ่งยายทำงานที่ศูนย์คามิลเลียน ปราจีนบุรี  และเยี่ยมบ้านสมาชิกที่นิคม 304 ปราจีนบุรี เป็นที่หมายสุดท้าย

จากการที่ออกเยี่ยมบ้านสมาชิก ทำให้เห็นถึงความยากลำบากของแต่ละครอบครัวที่ประสบปัญหา ซึ่งทางบ้านหทัยการุณย์พร้อมและยินดีให้การช่วยเหลือ. และทางบ้านหทัยการุณย์รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่พักพิงให้กับสมาชิก.

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย