6-7 เมษายน 2562 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ  คริปป้า, อาสาสมัครและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ไปจัดบูธในงานคลองเตยดีจัง ปี 5 ตอน PLAY & LEARN ณ ชุมชนโรงหมู   ภายในงานเป็นงานดนตรี, ศิลปะ ,Workshop อาชีพ ,งานคราฟต์, การละเล่นพื้นบ้าน และคอนเสิร์ต โดยบูธของเราจัดกิจกรรมเกมโยนไข่ลงแก้ว ตอบคำถามภาษาอังกฤษ และกิจกรรมระบายสี

 

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย