18 กันยายน 2562 คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

- เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล รายงานผลการดำเนินงานผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมา

- เตรียมการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019/2562 พิจารณากำหนดการจัดสัมมนาฯและสรุปหัวข้อการสัมมนา/ วิทยากร ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

- ติดตามความพร้อมของเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี

- เสนอรายชื่อผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2019-2022

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย