24 - 26 ตุลาคม 2562 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก จัดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ เรน่ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 ท่าน

วันที่หนึ่ง

- เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ

- แบ่งปันการจัดตั้งกลุ่ม BEC โดย คุณครูรัตนา กิจชลวิวัฒน์

- สวดสายประคำร่วมกัน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ

- ประชุมคณะกรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2019

- รายงานความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ทำแต่ละเขต

- ติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- เตรียมคิดรูปแบบการแสดง และ เวลาซ้อม เพื่อเตรียมแสดงในงานชุมนุมระดับชาติ

 

วันท่ี่สอง

- เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

- เทศน์และแบ่งปัน หัวข้อ “การดำเนินชีวิตคริสตชนควรเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขมิสซังนครราชสีมา

- "ชีวิตคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิดกับงานแพร่ธรรม" วิทยากรโดย คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

 

วันที่สาม

- พิธีบูชาขอบพระคุณ แสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน


 

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

  • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev