24 - 26 ตุลาคม 2562 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก จัดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ เรน่ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 ท่าน

วันที่หนึ่ง

- เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ

- แบ่งปันการจัดตั้งกลุ่ม BEC โดย คุณครูรัตนา กิจชลวิวัฒน์

- สวดสายประคำร่วมกัน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ

- ประชุมคณะกรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2019

- รายงานความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ทำแต่ละเขต

- ติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- เตรียมคิดรูปแบบการแสดง และ เวลาซ้อม เพื่อเตรียมแสดงในงานชุมนุมระดับชาติ

 

วันท่ี่สอง

- เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

- เทศน์และแบ่งปัน หัวข้อ “การดำเนินชีวิตคริสตชนควรเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขมิสซังนครราชสีมา

- "ชีวิตคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิดกับงานแพร่ธรรม" วิทยากรโดย คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

 

วันที่สาม

- พิธีบูชาขอบพระคุณ แสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน


 

 ----------------------------------

 

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. พลาสติกเลิกได้ เริ่มจากที่ตัวเรา จากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

 

2. รักษ์โลกเลิกพลาสติก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

 

3. รักษ์โลก​ เลิกพลาสติก จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"พิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน"

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

    

 

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย