22 มกราคม 2563 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ให้เตรียมเอกสารผู้สูงอายุดีเด่นและลูกกตัญญูต่อบุพการีและส่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020

  เขต 1,2,3 ลูกกตัญญูต่อบุพการี
  เขต 4,5,6 ผู้สูงอายุดีเด่น

  + คุณพ่อธนันชัยเสนอว่า : วัดไหนที่ได้รับเลือกจะต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดรับทราบและเซ็นรับรองทุกครั้ง

- คุณพ่อวิโรจน์ แจ้งให้รีบดำเนินการเรื่องรายชื่อผู้สูงอายุดีเด่นและลูกกตัญญูต่อบุพการี และส่งให้คุณวันดี ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ 2020 งานชุมนุมจะจัดขึ้นที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา วันที่ 24-25 เมษายน 2020

- จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุม (ระดับชาติ)โดยประมาณการ
  เขต 1        85  ท่าน
        2      150  ท่าน
        3        70  ท่าน
        4       100  ท่าน
        5       120  ท่าน
        6       100  ท่าน
  รวมจำนวน 625  ท่าน

- เขต 4 คุณรัตนาเป็นผู้รับผิดชอบการแสดง
- เสนอรายชื่อลูกกตัญญูต่อบุพการีและผู้สูงอายุดีเด่นแต่ละเขต

   รายชื่อลูกกตัญญูต่อบุพการี
   เขต 1 มารีอา พิรยา สุขสยาม วัดราฟาแอล
         2 เมคเดอลีน เปรมจิตต์ พูนสมบัติเลิศ วัดนักบุญยูดา
         3 มารีอา จรรยา ธงไชยะ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

   รายชื่อผู้สูงอายุดีเด่น
   เขต 4 ยอแซฟสุพัด กิจเจริญ วัดแม่พระเมืองลูร์ด
         5 เปาโลภัสสร พรพันธ์ไพบูลย์ วัดพระคริสตกษัตริย์
         6 มารีอา รำไพ เลิศสุจริต วัดยวงบับติสตา

วาระที่ 2 รายงานการเงิน ยอดยกมา 84,481.- ดอกเบี้ย 1,433.- รวม 85,912.-

วาระที่ 3 ติดตามรายงานกิจกรรมที่ทำตามแต่ละเขต ฯลฯ

- โครงการจิตอาสา สรุปว่า วัดไหนเสนอรายชื่อเกิน 36 ท่าน ให้ตัดรายชื่อท่านที่เกินออก
   เขต 1 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         2 23 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         3 31 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         4 36 ท่าน ได้ 10,000 ยังขาดอีก 8,000
         5 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         6 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
  + คุณพ่อหลุย์เสนอว่า : ขอให้สำรวจผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินและไม่มีใครดูแลจริงๆ

- กำหนดส่งเงินโครงการจิตอาสาออมวันละบาท
  ไตรมาสที่ 1    มีนาคม (ระดับชาติ)
                2   14 กรกฎาคม (สังฆมณฑล)
                3   8 กันยายน (ระดับชาติ)
                4   มกราคม ปีหน้า (สังฆมณฑล)

- 19 กันยายน 2020 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุและงานเชิดชูเกียรติ 90 ปี ขึ้นไป ทางฝ่ายสังคมฯ อยากให้ลดเกณฑ์อายุลงให้เหลืออายุ 80 ปีขึ้นไป ขอให้ส่งรายชื่อในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย

 

 

 

  1. กิจกรรมประกวดคลิป
  2. คลิปกิจกรรมฝ่ายสังคม
  3. คลิปข่าวสิ่งแวดล้อม

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

คลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

plastic no kokyu นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิ

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ช่อง YOUTUBE Laudato Si Caritas Bangkok

"ค่ายแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ในช่วง "นานาสาระ" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

พิธิมอบบ้านให้ผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา" ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

“หล่อรักษ์โลก สร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (23 ส.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

 

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้!

next
prev