22 มกราคม 2563 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ให้เตรียมเอกสารผู้สูงอายุดีเด่นและลูกกตัญญูต่อบุพการีและส่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020

  เขต 1,2,3 ลูกกตัญญูต่อบุพการี
  เขต 4,5,6 ผู้สูงอายุดีเด่น

  + คุณพ่อธนันชัยเสนอว่า : วัดไหนที่ได้รับเลือกจะต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดรับทราบและเซ็นรับรองทุกครั้ง

- คุณพ่อวิโรจน์ แจ้งให้รีบดำเนินการเรื่องรายชื่อผู้สูงอายุดีเด่นและลูกกตัญญูต่อบุพการี และส่งให้คุณวันดี ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ 2020 งานชุมนุมจะจัดขึ้นที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา วันที่ 24-25 เมษายน 2020

- จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุม (ระดับชาติ)โดยประมาณการ
  เขต 1        85  ท่าน
        2      150  ท่าน
        3        70  ท่าน
        4       100  ท่าน
        5       120  ท่าน
        6       100  ท่าน
  รวมจำนวน 625  ท่าน

- เขต 4 คุณรัตนาเป็นผู้รับผิดชอบการแสดง
- เสนอรายชื่อลูกกตัญญูต่อบุพการีและผู้สูงอายุดีเด่นแต่ละเขต

   รายชื่อลูกกตัญญูต่อบุพการี
   เขต 1 มารีอา พิรยา สุขสยาม วัดราฟาแอล
         2 เมคเดอลีน เปรมจิตต์ พูนสมบัติเลิศ วัดนักบุญยูดา
         3 มารีอา จรรยา ธงไชยะ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

   รายชื่อผู้สูงอายุดีเด่น
   เขต 4 ยอแซฟสุพัด กิจเจริญ วัดแม่พระเมืองลูร์ด
         5 เปาโลภัสสร พรพันธ์ไพบูลย์ วัดพระคริสตกษัตริย์
         6 มารีอา รำไพ เลิศสุจริต วัดยวงบับติสตา

วาระที่ 2 รายงานการเงิน ยอดยกมา 84,481.- ดอกเบี้ย 1,433.- รวม 85,912.-

วาระที่ 3 ติดตามรายงานกิจกรรมที่ทำตามแต่ละเขต ฯลฯ

- โครงการจิตอาสา สรุปว่า วัดไหนเสนอรายชื่อเกิน 36 ท่าน ให้ตัดรายชื่อท่านที่เกินออก
   เขต 1 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         2 23 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         3 31 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         4 36 ท่าน ได้ 10,000 ยังขาดอีก 8,000
         5 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
         6 36 ท่าน ได้รับเงินครบแล้ว
  + คุณพ่อหลุย์เสนอว่า : ขอให้สำรวจผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินและไม่มีใครดูแลจริงๆ

- กำหนดส่งเงินโครงการจิตอาสาออมวันละบาท
  ไตรมาสที่ 1    มีนาคม (ระดับชาติ)
                2   14 กรกฎาคม (สังฆมณฑล)
                3   8 กันยายน (ระดับชาติ)
                4   มกราคม ปีหน้า (สังฆมณฑล)

- 19 กันยายน 2020 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุและงานเชิดชูเกียรติ 90 ปี ขึ้นไป ทางฝ่ายสังคมฯ อยากให้ลดเกณฑ์อายุลงให้เหลืออายุ 80 ปีขึ้นไป ขอให้ส่งรายชื่อในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev