13 ธ.ค.65 คณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2022 ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  โดยมีคุณพ่อประทีป สุทธินาวิน จิตตาธิการ เป็นประธานในการประชุม  มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องให้ทราบ

1.1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี 2023 ได้ใบพรเพิ่มเป็น 12 ท่าน เขตละ 2 ท่านคือ ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู กำหนดส่งเอกสารและรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับใบพร 10 ก.พ. 2023 เพื่อความเรียบร้อย

1.2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดงานสัมมนาบุคลากรเพื่อทำงานผู้สูงอายุ ณ บ้านผู้หว่าน ในวันที่ 25-27 พ.ค.2023 วัดละ 4 ท่านและขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากคุณพ่อเจ้าอาวาส ท่านละ 1,000 บาท เพื่อลงทะเบียน โดย คพ.ธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกงานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จะมีหนังสือแจ้ง คุณพ่อเจ้าอาวาสทุกวัดได้ทราบ

1.3 งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ มิสซังจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 28-29 เม.ย.2023 ณ วัดฟิลลิปและยากอบ หัวไผ่ ขอให้แต่ละวัดรีบแจ้งจำนวนผู้ร่วม และคุณพ่อธนันชัย สนับสนุนให้เขต 5000 บาท


วาระที่ 2 ติดตามโครงการงานที่จะทำก่อน

2.1 โครงการงานผู้สูงอายุ "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน" กำหนดวันและสถานที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน สามพราน ซึ่งเป็น วันผู้ป่วยสากล ร่วมทำบุญ 6000 บาท เยี่ยมผู้สูงอายุและร่วมสนุกสนานเล็กน้อย ประมาณ 11.00 น.พิธิมิสซาบูชาขอบพระคุณและรับศิลเจิมเสริมกำลัง เสร็จพิธี ทานอาหาร พูดคุย กลับบ้าน

2.2 โครงการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 ณ หาดหทัย ชะอำ 2 วัน1คืน ช่วงปลาย ส.ค.23 วิทยากรโดย คพ.อนุสรณ์ แก้วขจร ในหัวข้อ "คุณค่าและการวางตัวของผู้สูงวัย " งบประมาณ 33,000 บาท
เขต 3 มีทั้งหมด 13 โครงการ

วาระที่ 3 แผนงาน

3.1 สวดสายประคำออนไลน์ "สายประคำนำชีวา"

3.2 จัดทำทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันทุกปี

3.3 ทุกวัดในเขต 3 สรรหาผู้สูงอายุและลูกกตัญญู เพื่อรับใบเกียรติบัตร ในงานสานสายใยรักเขต 3 ซึ่งจะจัดใน ต.ค.2023

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev