3-5 ตุลาคม 2560 คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1 จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์และวางแผการทำงานปี 2561" ณ ธารารีสอร์ท พัทยา

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย