3-5 ตุลาคม 2560 คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1 จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์และวางแผการทำงานปี 2561" ณ ธารารีสอร์ท พัทยา

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย