3-5 ตุลาคม 2560 คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1 จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์และวางแผการทำงานปี 2561" ณ ธารารีสอร์ท พัทยา

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมผ้าป่าต้นไม้

"โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ.บางเลน จ.นครปฐม"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย