27-28 เมษายน 2561 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิค ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.ราชบุรี  โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรีเป็นประธานพิธีเปิด และพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลผู้สูงอายุตัวอย่าง, ลูกกตัญญูต่อบุพการี และรางวัลชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง  ซึ่งชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทราและชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท-ปราสาทพร วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น   และสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย