27-28 เมษายน 2561 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิค ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.ราชบุรี  โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรีเป็นประธานพิธีเปิด และพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลผู้สูงอายุตัวอย่าง, ลูกกตัญญูต่อบุพการี และรางวัลชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง  ซึ่งชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทราและชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท-ปราสาทพร วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น   และสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

 

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย