7 มิถุนายน 2561 คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 มีการต้อนรับจิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 คนใหม่ คือคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน  เนื้อหาในการะประชุมมีดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ทำที่ผ่านมา

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- ติดตามทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุตามแต่ละวัดให้เป็นปัจจุบัน

- ติดตามจำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามแต่ละวัด

 

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย