18 ตุลาคม 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และจิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

- แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุ (เพิ่มใหม่/ย้ายถิ่น/เสียชีวิต)

- กำหนดการจัดฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 5 ประจำปี 2561

- ติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ

- ติดตามการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง พร้อมจัดทำทะเบียนเยี่ยม

- ติดตามรายงานกิจกรรมของแต่ละวัด

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย