25-27 ตุลาคม 2561 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกฯ จัดฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านไกรวัล จ.ระยอง

วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ  โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

 

ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต โดย อ.ลัดดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์ , คุณประไพ ชูแสงศรี และคุณประยงค์  กิจเจริญ


กิจกรรมกิจศรัทธา สวดสายประคำ

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย