27-29 พฤศจิกายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการและคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมสัมมนาคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2018 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ บรรยายหัวข้อ “สูงวัย สูงคุณค่า ด้วยกิจเมตตา” และ “สาระสำคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” 

 

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2018 โดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ

 

28 พฤศจิกายน 2561 นำเสนอผลการดำเนินงาน/โครงการที่ประสบผลสำเร็จในระดับสังฆมณฑล 

 

หัวข้อ “ย้อนรอย 350 ปี มิสซังสยาม ตามรอยเท้าผู้ประกาศข่าวดี" 
และ หัวข้อ “การเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี 

 

หัวข้อ “มุ่งพันธกิจประกาศข่าวดีใหม่ แห่งความรักงานผู้สูงวัย” โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

 


แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯ ระดับสังฆมณฑลและนำเสนอแผนงานฯแบ่งปันกลุ่มใหญ่

 


กิจกรรมราตรีสัมพันธ์

 

29 พ.ย.61 สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา โดย คุณวงค์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

 • ติดตาม ชมรมผู้สูงอายุ ที่จะเสนอเข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจำปี 2019 พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติชมรม ทะเบียนสมาชิก รูปกิจกรรมของชมรม ฯลฯ (จัดทำรูปเล่ม)
 • ติดตามรายชื่อผู้สูงอายุและลูกกตัญญูต่อบุพการี ก่อนภายใน (10 กุมภาพันธ์ 2019) เพื่อคณะอนุกรรมการฯจะเร่งดำเนินการขอใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา
 • สรุปการจัดสรรเงิน โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกปี 2018
 • ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ชี้แจงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นช่วง 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 2018)
 • รับทราบแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2019/2562

 

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

 • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

 • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

 • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

 • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev