7 กุมภาพันธ์ 2562 คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- ติดตามการจัดงานศีลเจิมผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

- ติดตามจำนวนผู้ที่จะไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2562 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี

- ติดตามงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อม จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 จ. ปทุมธานี

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย