20 กรกฎาคม 2562 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ    หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร  ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ กล่าวรายงาน, มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแด่ผู้สูงอายุครบ 90 ปี ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ลูกกตัญญูต่อบุพการี  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ผู้มาร่วมงาน มีดังนี้

1. จากเขตต่างๆ 

เขต 1 106 ท่าน

เขต 2 165 ท่าน

เขต 3 87 ท่าน

เขต 4 147 ท่าน

เขต 5 140 ท่าน

เขต 6 115 ท่าน

รวม 760 ท่าน


2. พระสงฆ์ 10 องค์

3. พยาบาล-เจ้าหน้าที่ 7 ท่าน

4. นักแสดง 12 ท่าน

5. ครู จาก ร.ร.ยอแซฟ 8 ท่าน

6. สื่อมวลชน 5 ท่าน

7. เครื่องเสียง 8 ท่าน

8. พนักงานโรงอาหาร 20 ท่าน


 รวมมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 830 ท่าน

 

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก FB:Chaiyo Kitkrailard

 ----------------------------------

 

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. การลดการใช้ถุงพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 2 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

2. คดีเจ็ด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

3.ความร้ายกาจของถุงพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

4.ลดพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เด็กๆ บ้านหทัยการุณย์ได้ซ้อมร้องเพลง Glory to Montfort เพื่อเตรียมไว้ร้องในวันที่มีผู้ใจดีมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆในวันที่ 23 พ.ย.​ 62

 

"พิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน"

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

    

 

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย