23 กันยายน 2560 ตัวแทนสมาชิกบ้านหทัยการุณย์ร่วมงานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯซีเกมส์ 17 ในนามเยาวชนเขต 4 ที่ วัดมารีสมภพบ้านแพน กิจกรรมกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย