15 พฤษภาคม 2561 บรรยากาศมิสซาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อบัญชา  อภิชาติวรกุล เทศน์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอาหารฝ่ายวิญญาณมี 4 ข้อจำง่ายและปฏิบัติได้ข้อ 1 ทำความดีข้อ 2 สวดภาวนาข้อ 3 ร่วมพิธีมิสซาข้อ 4 อ่านพระวาจา  ซึ่งสมาชิกบ้านฯรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคน เพราะบ้านนี้เป็นบ้านแห่งรักบ้านหทัยการุณย์

 ----------------------------------

 

    

สูงวัยไทยแลนด์ : ปลูกผักหน้าบ้าน

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเท่ียน

  

 -----------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย