15 พฤษภาคม 2561 บรรยากาศมิสซาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อบัญชา  อภิชาติวรกุล เทศน์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอาหารฝ่ายวิญญาณมี 4 ข้อจำง่ายและปฏิบัติได้ข้อ 1 ทำความดีข้อ 2 สวดภาวนาข้อ 3 ร่วมพิธีมิสซาข้อ 4 อ่านพระวาจา  ซึ่งสมาชิกบ้านฯรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคน เพราะบ้านนี้เป็นบ้านแห่งรักบ้านหทัยการุณย์

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย