21 มิถุนายน 2561 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ มาเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กๆ สมาชิกบ้านหทัยการุณย์ ทำให้บรรยากาศของบ้านมีความอบอุ่นของความรักความเมตตาที่คุณพ่อมีต่อลูกๆ  เป็นบรรยากาศที่ทำให้เด็กๆ ภูมิใจที่ไม่ได้มีใครทอดทิ้งพวกเด็กๆ  "เด็กๆ ทุกคนเป็นลูกของพระ และเป็นลูกของพ่อด้วย" ประโยคนี้ทำให้เด็กๆ ยิ้มมีความสุข รวมทั้งผู้ดูแลทุกคน

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย