21 มิถุนายน 2561 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ มาเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กๆ สมาชิกบ้านหทัยการุณย์ ทำให้บรรยากาศของบ้านมีความอบอุ่นของความรักความเมตตาที่คุณพ่อมีต่อลูกๆ  เป็นบรรยากาศที่ทำให้เด็กๆ ภูมิใจที่ไม่ได้มีใครทอดทิ้งพวกเด็กๆ  "เด็กๆ ทุกคนเป็นลูกของพระ และเป็นลูกของพ่อด้วย" ประโยคนี้ทำให้เด็กๆ ยิ้มมีความสุข รวมทั้งผู้ดูแลทุกคน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย