3. มีนาคม 2562 บ้านหทัยการุณย์ โดยซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ ได้จัดงาน "ครอบครัวหทัยการุณย์สัมพันธ์" เพื่อให้ผู้ปกครองของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์แต่ละคนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  และรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติในปีการศึกษา2562 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   

กิจกรรมในงาน มีการแสดงศักยภาพของสมาชิกบ้านฯ, รับประทานอาหารร่วมกันโดยผู้ปกครองได้นำอาหารมาร่วมด้่วย  จากนั้นช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกบ้านฯ ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev