8 กันยายน 2562 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับคณะกรรมการอภิบาลครอบครัววัดแม่พระประจักษ์และฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมในโครงการรักษ์โลกช่วงหลังพิธีมิสซาเช้าและสาย  โดยรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีผู้ให้ความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมเรียนรู้และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น ฝึกทำถุงย่ามจากเสื้อยืดเก่า ฯลฯ   โดยหลังจากฝึกทำแล้วยังได้ของที่ทำเองกลับไปใช้ด้วย  และยังได้รางวัลถุงผ้าเพื่อร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย  

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

20 ไอเดียง่ายๆ กับขวดพลาสติกรีไซเคิล 20 Ideas With Plastic Bottles-Best Reuses.

 

Recycle for the environmant/รีไซเคิล/สิ่งประดิษฐ์/เพื่อสิ่งแวดล้อม#กระเป๋าเก็บแก้วเยติจากกล่องนม

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย