27-28 ตุลาคม 2564 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัด"โครงการศาสนสัมพันธ์ สะพานบุญสร้างรัก กำลัง2" โดยนำถุงยังชีพจำนวน 70 ถุง ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับการต้อนรับจากท่านอิหม่ามมุญาฮิด ลาตีฟี อิหม่ามมัสยิดท่าอิฐ และ อาจารย์อิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา, อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้จัดการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา, อาจารย์สมชาย เจริญผล อาจารย์โรงเรียนท่าอิฐศึกษาและบุคลากรโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

คณะที่เข้าร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพได้แก่ คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก และอาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เลขานุการสมาคมสตรีไทยคาทอลิกและกรรมการจำนวน 4 คน, คุณวรินทร เหมะ เลขานุการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ,คุณกิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย  

สำหรับชุมชนท่าอิฐนั้นเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 100% เป็นชุมชนเก่าแก่ 100 กว่าปี ชุมชนท่าอิฐนั้นมี 3,000 กว่าหลังคาเรือน จำนวนคน 10,000 กว่าคน วิกฤติน้ำท่วมมากที่สุด คือในปี ค.ศ.2021 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน


#ผู้สนับสนุนโครงการ
1.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
2.คุณกิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
3.คุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ
4.เจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
5.คุณสมวิภา มาร์ติน
6.สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
7.โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
8.คุณสุมิตร กุมาร สมาคมฮินดูสมาช

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 8

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev