7 พฤศจิกายน 2565  คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก และคุณวราภรณ์ สุรังษี เหรัญญิกสมาคมฯ และรองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์บ้านปรานี และกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจกรุงเทพมหานคร  คุณอรณิชา บุระตะ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และคุณวริศรา กิตติมณฑล กรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกวดนางนพมาศ และประกวดการทำกระทง และร่วมสนับสนุนการออกร้านหมูย่างเกาหลี โดยมีกิมจิ และไชเท้าดองเกาหลีที่ทางสมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าไปสอนอาชีพให้เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จนสามารถมีรายได้ในการจัดจำหน่าย และนำไปประกอบอาชีพภายหลังการปลดปล่อยต่อไป

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev