8 พฤศจิกายน 2565 คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก, คุณนวภรณ์ ศรีสราญกุล เลขาธิการสมาคมฯ, คุณวราภรณ์ สุรังษี เหรัญญิกสมาคมฯ และ คุณอรณิชา บุระตะ ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ณ เรือนจำกลางนครปฐม หลักสูตร 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ครั้งที่ 4 ตรงกับวันลอยกระทง ได้ให้ผู้ต้องขังร่วมกันทำกระทงจากกระดาษ อธิษฐาน และร่วมลอยกระทงด้วยกัน

ฝึกอาชีพการทำมาม่าผัดขี้เมา โดยการทำซอสผัดกระเพรา โดยมีวิทยากรคือ ซิสเตอร์อรุณี สอนจันทร์ จากคณะพระหฤทัยฯ

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev