27 ธันวาคม 2565 คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก และคุณอรณิชา บุระตะ ประชาสัมพันธ์และกรรมการ เข้ามอบของใช้ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ไร้ญาติ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยมอบผ่านเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนสิ่งของต่างๆในกิจกรรมนี้

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev