9 พฤษภาคม 2566 คุณวราภรณ์ สุรังษี รองประธานกรรมการสงเคราะห์บ้านปรานี และเหรัญญิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิก, คุณสมพูน กิจประเสริฐ, คุณมณีรัตน์ กิจสงวน และคุณวิรักษ์ คุปติธรรมกุล  เข้าสอนทำลาบคั่วอีสาน, ลาบคั่วเหนือ และน้ำตก ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี  ให้เด็กและเยาวชนที่เตรียมพร้อมการปลดปล่อยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังได้รับการปลดปล่อย

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev