22 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการสมาคมสตรีไทยคาทอลิก คุณวราภรณ์ สุรังษี กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร และเหรัญญิกสมาคมฯ คุณมณีรัตน์ กิจสงวน และ คุณวิรักษ์ คุปติธรรมกุล กรรมการสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัด ปรานีมีสุข ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนบ้านปรานี  เพื่อร่วมชิมและให้คะแนนเยาวชนซึ่งมาออกร้าน 12 ร้าน

โดยเด็กนำกิจกรรมที่ได้เรียนฝึกวิชาชีพจากทางสมาคมฯ และเครือข่ายนำไปออกร้านเพื่อทดลองปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  เด็กและเยาวชนหญิงทั้งสถานแรกรับบ้านปรานี และศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนบ้านปรานี ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev