8 พฤษภาคม 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้น แปซิฟิคฯ(สปอท.) สมาคมสตรีไทยคาทอลิค วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เข้าอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย และการแต่งหน้า ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำพระนครศรีอยุธยา   โดยได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรที่ไปสอนแต่งหน้าจากเครื่องสำอาง KMA และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสำอาง Covermark จากบริษัทไอซีซี 

ในการนี้ คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ และคณะได้กรุณาบริจาคโจ๊กสำหรับเด็กอ่อน นม และที่นอนให้กับผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอ่อน และผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ด้วย

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย