8 พฤษภาคม 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้น แปซิฟิคฯ(สปอท.) สมาคมสตรีไทยคาทอลิค วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เข้าอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย และการแต่งหน้า ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำพระนครศรีอยุธยา   โดยได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรที่ไปสอนแต่งหน้าจากเครื่องสำอาง KMA และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสำอาง Covermark จากบริษัทไอซีซี 

ในการนี้ คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ และคณะได้กรุณาบริจาคโจ๊กสำหรับเด็กอ่อน นม และที่นอนให้กับผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอ่อน และผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ด้วย

 

 ----------------------------------

 

    

สูงวัยไทยแลนด์ : ปลูกผักหน้าบ้าน

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเท่ียน

  

 -----------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย