8 พฤษภาคม 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้น แปซิฟิคฯ(สปอท.) สมาคมสตรีไทยคาทอลิค วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เข้าอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย และการแต่งหน้า ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำพระนครศรีอยุธยา   โดยได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรที่ไปสอนแต่งหน้าจากเครื่องสำอาง KMA และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสำอาง Covermark จากบริษัทไอซีซี 

ในการนี้ คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ และคณะได้กรุณาบริจาคโจ๊กสำหรับเด็กอ่อน นม และที่นอนให้กับผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอ่อน และผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ด้วย

 

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย