4 ตุลาคม 2561 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม, ฑัณฑสถานหญิงธนบุรี, เรือนจำพระนครศรีอยุธยา และบ้านปรานี  โดยใชัวิธีการหัวเราะบำบัด เพื่อให้ผู้ต้องขังคลายเครียด และสามารถนำไปใช้เมื่อเวลาต้องการผ่อนคลายความเครียด

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย