4 ตุลาคม 2561 นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิกและกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการเปิดงาน ACWC 2018 “Asian Church Women’s Conference” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีขององค์กร และ การประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2018 ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ และยังได้พบปะกับพี่น้องคาทอลิกจากประเทศเมียนมาร์และออสเตรเลียด้วย

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย