19 กรกฎาคม 2562 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกประชุมกับชาวบ้านชุมชนหนองแขม  โดยในช่วงที่ 1 ได้พบกับผู้นำชุมชนเพื่อหารือแบ่งปันวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  โดยผู้นำชุมชนจะเข้าไปช่วยเฝ้าระวังและไปเยี่ยมเยียนแม่ของผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากพบว่าแม่เป็นผู้เหมาะสมที่จะร่วมแก้ปัญหาได้ดีที่สุด   และช่วงที่ 2 พบปะกับ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด คือ 1) ผู้เสพ  2) แม่ผู้เสพ  3) ผู้ที่เคยต้องโทษ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขหนองค้างพลูมาให้ความรู้ด้านสุขพลานามัย และจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดในชุมชนกองขยะหนองแขม 

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย