28 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี แผนกสตรีคาทอลิก ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม ( Laudato Si) และต่อยอด “เกษตรปลอดภัย” โดยการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 23 ท่าน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสตรีฯ ตัวแทนเจ้าหน้าที่แผนกอำนวยการของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ,  ตัวแทนสภาภิบาลของวัดในเขตต่างๆ รวมไปถึงสัตบุรุษที่มีความสนใจ

กิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วม ได้แก่ ชมภาพยนตร์3มิติ เรื่อง "ทรัพย์ดินสินน้ำ", เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม โดยได้รับชมVTRเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ, วิทยากรได้พาไปศึกษาเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆ จากนั้น ได้เล่นเกมส์ฝึกไหวพริบ โดยการต่อหลอดให้สูงที่สุด และยังต้องตั้งได้ ไม่ล้ม ต่อจากนั้น วิทยากรอีกท่านนึงได้สอนวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น คือการปักชำกิ่งไม้โดยการที่เราไม่ต้องรถน้ำนานถึง2เดือน เนื่องจากเราจะจำลองระบบนิเวศใหม่ให้กับต้นไม้ ซึ่งกิจกรรมนี้ ทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติการปลูกตชด้วยตนเอง อย่างมีความสุข ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้พาคณะนั่งรถราง เพื่อเยี่ยมชมตึกอื่นๆโดยรอบ เช่น การสร้างบ้านดินบ้านฟาง เพื่อทำให้บ้านมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้น, เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบปลูกในเมือง และเมื่อเดินทางกลับ เราได้มีการคัดแยกขยะ เพื่อการนำขยะไปทิ้งอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev