25 สิงหาคม 2561 แผนกสตรีคาทอลิกฯ กรุงเทพฯ โดยซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมสามัญคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี ครั้งที่ 4/2018 ณ 29/14 ชั้น 11 พิกุลเพลส สาทร ซอย 9 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อประเมินผลกิจกรรม 2/2018 และเตรียมแผนกิจกรรมปีต่อไป

 ----------------------------------

 

    

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและขยะถุงพลาสลิก-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

   

เยาวชนสะท้อนการแก้ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล : ส่องความเสี่ยง (4 ก.ค. 62)”

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย