25 สิงหาคม 2561 แผนกสตรีคาทอลิกฯ กรุงเทพฯ โดยซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมสามัญคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี ครั้งที่ 4/2018 ณ 29/14 ชั้น 11 พิกุลเพลส สาทร ซอย 9 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อประเมินผลกิจกรรม 2/2018 และเตรียมแผนกิจกรรมปีต่อไป

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย