20 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี โดย ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้จัดการแผนกสตรีคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดสัมมนาโอกาสรำลึกถึงการสถาปนามิสซังสยาม หัวข้อ  “350 ปี สายธารแห่งพระพร พระญาณเอื้ออาทรต่อคาทอลิกไทย”  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ  โดยมีวิทยากรคือ คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒิตาลศรี มาบรรยายในห้วข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคาทอลิกในประเทศไทย

2. รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเราชาวคาทอลิก

3. ฟื้นฟูความเชื่อและทำให้ชีวิตคริสตชนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี

3. จุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดและความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและชุมชน ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย