2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)  ได้พบปะและเยี่ยมลูกเรือ

 

7 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)  ได้พบปะและเยี่ยมลูกเรือ   กัปตันและทีมงานแบ่งปันความลำบากเกี่ยวกับการกักตัวโรงแรมและอาศัยอยู่บนเรือภายใต้ช่วงเวลาภาคบังคับ 

- ก่อนลงทำงานบนเรือ อันดับแรก อาศัยอยู่ภายใต้ข้อตกลงในประเทศของตัวเอง เจ้าหน้าที่กักกัน 1 เดือนและการตรวจ ( RT-PCR) 3  ครั้งก่อนเที่ยวบิน

- เมื่อพวกเขามาถึงประเทศปลายทาง ต้องตรวจ (RT-PCR) อีก 2 ครั้งและอาศัยอยู่ใน โรงแรมเพื่อกักตัวอีก 1 เดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินเรือหรือต้องเผชิญกับลมแรง แต่ลูกเรือทุกคนโชคดีเพราะสัญญา POEA ดังนั้นพวกเขา ได้รับค่าจ้าง (1) เดือนแม้จะอยู่ในสถานที่กักตัว

  

 
8 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)  ได้พบปะและเยี่ยมลูกเรือ  พวกเขาได้รับค่าแรงมาตรฐาน สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ สวัสดิการดี 
 
 
15 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)  ได้พบปะและเยี่ยมลูกเรือ ให้คําปรึกษาและการสนับสนุนทางอารมณ์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่นและต่างประเทศ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำงานในเรือ คําแนะนําเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาของลูกเรือเดินทะเล
 
 
 
16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)  ได้พบปะและเยี่ยมลูกเรือจากฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม และพม่า  พวกเขาได้รับค่าแรงมาตรฐาน สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ สวัสดิการดี สุขภาพแข็งแรง  
 
 
 

 

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 8

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev