7 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ไปเยี่ยมเรือ MV.Violet และ MV.Perma ta ที่ท่าเรือ คาร์โก้ พบลูกเรือเป็นชาวเมียนม่า จีน และ อินโดนีเซีย จำนวน 34 คน ความเป็นอยู่บนเรือดี มีความสุขในการทำงาน

 

8 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ไปเยี่ยมที่ท่าคอนเทนเนอร์และคาร์โก้ พบลูกเรือสัญชาติ ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ จำนวน 39 ชีวิต  มีความสุขดี

 

9 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ไปเยี่ยมเรือ Deryoung Shinestone ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา พบลูกเรือฟิลิปปินส์ 19 คน ลูกเรือลำนี้รู้จักสำนักงานเราดี เขาดีใจมากที่เราได้มาเยี่ยมเขา โอกาสหน้าเขาจะมาเยี่ยมเราที่สำนักงานเราบ้าง เรือกำลังจะไปต่อที่ท่าเรือฮอนไก ประเทศเวียดนาม

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย