7 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ไปเยี่ยมเรือ MV.Violet และ MV.Perma ta ที่ท่าเรือ คาร์โก้ พบลูกเรือเป็นชาวเมียนม่า จีน และ อินโดนีเซีย จำนวน 34 คน ความเป็นอยู่บนเรือดี มีความสุขในการทำงาน

 

8 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ไปเยี่ยมที่ท่าคอนเทนเนอร์และคาร์โก้ พบลูกเรือสัญชาติ ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ จำนวน 39 ชีวิต  มีความสุขดี

 

9 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ Mission to Seafarers ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ไปเยี่ยมเรือ Deryoung Shinestone ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา พบลูกเรือฟิลิปปินส์ 19 คน ลูกเรือลำนี้รู้จักสำนักงานเราดี เขาดีใจมากที่เราได้มาเยี่ยมเขา โอกาสหน้าเขาจะมาเยี่ยมเราที่สำนักงานเราบ้าง เรือกำลังจะไปต่อที่ท่าเรือฮอนไก ประเทศเวียดนาม

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย