14 พฤษภาคม 2561 ศาสนจารย์ แอนดรู ไรท์ เลขาธิการ องค์กร Mission to Seafarers(งานผู้เดินทางทะเล ของนิกายแองกลีกัน)มาเยี่ยมสำนักงานอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  และพูดคุยเรื่องการทำงานของแผนกเกี่ยวกับงานเรือประมง เคสเรือ การทำงานของแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และผู้ลี้ภัย  เรายังพาศาสนจารย์ไปเยี่ยมชมท่าต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  เรามีความหวังที่จะทำงานร่วมกับเขาในอนาคต

  

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย