14 พฤษภาคม 2561 ศาสนจารย์ แอนดรู ไรท์ เลขาธิการ องค์กร Mission to Seafarers(งานผู้เดินทางทะเล ของนิกายแองกลีกัน)มาเยี่ยมสำนักงานอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  และพูดคุยเรื่องการทำงานของแผนกเกี่ยวกับงานเรือประมง เคสเรือ การทำงานของแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และผู้ลี้ภัย  เรายังพาศาสนจารย์ไปเยี่ยมชมท่าต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  เรามีความหวังที่จะทำงานร่วมกับเขาในอนาคต

  

 ----------------------------------

 

    

สูงวัยไทยแลนด์ : ปลูกผักหน้าบ้าน

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเท่ียน

  

 -----------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย