6 มิถุนายน 2561 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ ช่วยเหลือลูกเรือชาวเวียดนามและอินเดียจำนวน 19 คน  โดยลูกเรือต้องการให้เราช่วยเจรจาเรื่องค่าแรงและการกลับบ้าน  แผนกฯ ได้พูดคุยกับเอเย่นต์เรือในประเทศไทยในสิ่งที่ลูกเรือต้องการให้เขารับรู้  ที่สุดทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จลูกเรือมีความสุขและได้ขอบคุณแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลฯ  และหน่วยงาน Mission to Seafarers ในประเทศไทยที่ช่วยเหลือในครั้งนี้

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย