6 มิถุนายน 2561 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ ช่วยเหลือลูกเรือชาวเวียดนามและอินเดียจำนวน 19 คน  โดยลูกเรือต้องการให้เราช่วยเจรจาเรื่องค่าแรงและการกลับบ้าน  แผนกฯ ได้พูดคุยกับเอเย่นต์เรือในประเทศไทยในสิ่งที่ลูกเรือต้องการให้เขารับรู้  ที่สุดทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จลูกเรือมีความสุขและได้ขอบคุณแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลฯ  และหน่วยงาน Mission to Seafarers ในประเทศไทยที่ช่วยเหลือในครั้งนี้

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย